Οροι Χρήσης

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο διαδικτυακός τόπος www.avantageshoes.gr (εφεξής ''avantageshoes.gr''), δημιουργήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «AVANTAGE ΕΕ» και τον διακριτικό τίτλο «AVANTAGE» (εφεξής η ''Εταιρεία'') ΑΦΜ 800960584 ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΑΡ.ΓΕΜΗ 145797141000. Αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας τόσο σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, όσο και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της Εταιρείας, καθ? οιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος. Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου avantageshoes.gr με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στη συνέχεια σε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και μόνο εφόσον συναινέσει ανεπιφύλακτα στην εφαρμογή τους. Οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου www.avantageshoes.gr και ιδίως οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας avantageshoes.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης από πλευράς του χρήστη οι οποίοι αποτελούν τη μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και την Εταιρεία, ισχύοντες σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω όρους χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του avantageshoes.gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των νέων (τροποποιημένων) όρων χρήσης και την ανεπιφύλακτη δέσμευσή σας από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής του avantageshoes.gr.

Β. ΌΡΟΙ

1. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή σας ως μέλος στο avantageshoes.gr δεν είναι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Μπορείτε να παραγγείλετε και ως επισκέπτης.Εάν, ωστόσο, επιλέξετε να προχωρήσετε σε αγορά κάνοντας εγγραφή θα έχετε το πλεονέκτημα ότι δεν θα χρειάζεται κάθε φορά που κάνετε νέα παραγγελία να τα συμπληρώνετε ξανά τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον θα είναι καταχωρημένα στον λογαριασμό σας.

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα προϋποθέτει τη χρήση των αληθών στοιχείων του χρήστη. Κατά την εγγραφή, ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει στοιχεία ονοματεπωνύμου, ταχυδρομικής διεύθυνσης, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και τηλεφώνου επικοινωνίας. Προς αποφυγή σύγχυσης, απαγορεύονται η επιλογή και/ή χρήση ονόματος (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιον χρήστη με υπηρεσίες του avantageshoes.gr ή με κάποιον διαχειριστή του avantageshoes.gr (όπως administrator1, admin, webmaster κ.α.). Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούνται ως ονόματα χρήστη, προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμα, αριθμοί τηλεφώνων κλπ, ανεξαρτήτως του εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι. Το avantageshoes.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση προς τον χρήστη. Το avantageshoes.gr θεωρεί ότι όσα πρόσωπα εγγράφονται στο avantageshoes.gr και συναλλάσσονται με την Εταιρεία μέσω αυτού είναι ικανά προς δικαιοπραξία και ότι η υποβολή παραγγελίας συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο χρήστης παραλαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με τα στοιχεία που έχει δηλώσει. Ο χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Ο χρήστης οφείλει να φροντίζει τη διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας και την τυπική έξοδό του από την ιστοσελίδα. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού των χρηστών ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα το avantageshoes.gr. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα συμβατικό όρο.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δείτε την Πολιτική Ασφαλείας.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Δείτε την Πολιτική Ασφαλείας.

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Δείτε την Πολιτική Ασφαλείας.

5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο διαδικτυακός τόπος avantageshoes.gr δημιουργήθηκε, ανήκει και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, στη βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, καθ' οιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή καθ' οιονδήποτε τρόπο των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του avantageshoes.gr χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η εκμετάλλευση ή η καθ' οιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του avanageshoes.gr. Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο avantageshoes.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται ρητά και απόλυτα.

6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του avantageshoes.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, καθ' οιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητά του για συγκεκριμένο σκοπό. Το avantageshoes.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης το avantageshoes.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος διαδικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το avantageshoes.gr, η Εταιρεία, οι εταίροι, οι εκπρόσωποι και οι εργαζόμενοι σε αυτήν ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν, δε φέρουν ευθύνη απέναντι στους χρήστες για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτούς από τη χρήση του avantageshoes.gr.

7. ΒΛΑΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του avantageshoes.gr ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, προκαλέσει από τη χρήση εκ μέρους του, των υπηρεσιών του avantageshoes.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους χρήσης.

8. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του avantageshoes.gr καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης, οι χρήστες, αποδέχονται και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων του Λασιθίου για την ερμηνεία ή επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς ήθελε προκύψει από την επίσκεψη του avantageshoes.gr. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών των υπηρεσιών του avantageshoes.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί μέρος της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως στο διαδίκτυο και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. ΕΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ avantageshoes.gr.

ΌΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι παρόντες όροι συναλλαγής, καλύπτουν κάθε συναλλαγή (πώληση προϊόντων και αποστολή τους) μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας με την επωνυμία AVANTAGE ΕΕ και τον διακριτικό τίτλο AVANTAGE [εφεξής η ''Εταιρεία''] μέσω του διαδικτυακού τόπου (site) www.avantageshoes.gr [εφεξής avantageshoes.gr]. Η αποδοχή τους επέχει θέση υπογραφής γραπτής συμφωνίας. Το avantageshoes.gr θεωρεί ότι τα πρόσωπα που συναλλάσσονται με το site είναι ικανά προς δικαιοπραξία και η υποβολή παραγγελίας είναι έγκυρη δήλωση βούλησης. Κάθε αποστολή ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας σημαίνει την αποδοχή, εκ μέρους των χρηστών, των παρόντων όρων. Για την ολοκλήρωση παραγγελίας, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας του διαδικτυακού τόπου avantageshoes.gr. Η παραγγελία των χρηστών, θεωρείται έγκυρη, όταν παραλάβουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που χρησιμοποίησαν για την πραγματοποίησή της, τη σχετική ειδοποίηση από το avantageshoes.gr, ότι παρελήφθη η παραγγελία τους. Στο σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε λάθος, ο χρήστης θα πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την Εταιρεία, περί αυτού. Σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας, μπορεί ο χρήστης να την ακυρώσει, ειδοποιώντας την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@avantageshoes.gr ή στο τηλέφωνο 2843023858 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00.

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επιστροφή - Αλλαγή / Αντικατάσταση

Επιστροφές και αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή τους και αφού έχουμε ενημερωθεί στο mail info@avantageshoes.gr και τηλεφωνικά στο 2843023858 (ώρες 9:00 - 14:00). Αλλαγή μπορεί να γίνει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο νούμερο καθώς και σε διαφορετικό προϊόν, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα. 

Επίσης αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που:

α. Το προϊόν που επιστρέφεται βρίσκεται μέσα στην αρχική του συσκευασία - ακριβώς όπως την ημέρα παραλαβής του (χωρίς οποιαδήποτε φθορά στην συσκευασία, τυχόν επιπλέον συσκευασία που υπάρχει εντός του κουτιού για την καλύτερη προστασία του προϊόντος) ασφαλισμένο μέσα σε άλλη συσκευασία.

β. Εφόσον το προϊόν έχει δοκιμασθεί σε τάπητα για την αποφυγή οποιασδήποτε φθοράς και χωρίς να έχει αλλοιωθεί οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του (χρώμα, γδαρσίματα κτλ).

γ. Επιστροφές και αλλαγές γίνονται δεκτές μόνο όταν το προϊόν σταλεί με την εταιρία courier που συνεργαζόμαστε και θα σας υποδείξουμε, με χρέωση παραλήπτη, εκτός και αν επιλεχθεί η χρέωση να είναι του πελάτη, όπου σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σταλεί με άλλη διακεκριμένη εταιρία courier, υπ' ευθύνη όμως του πελάτη για οτιδήποτε συμβεί ή προκύψει.

Κόστος επιστροφής και 1ης αλλαγής

Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα επιστροφής για αγορές αξίας άνω των 30 Ευρώ. Για αγορές αξίας κάτω των 30 Ευρώ ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής το κόστος των οποίων θα εξαρτηθεί από το βάρος ή/και τον όγκο της παραγγελίας και θα ενημερωθεί γι?αυτό όταν μας γνωστοποιήσει την πρόθεσή του. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το κατάστημα τηλεφωνικά ή μέσω email  info@avantageshoes.gr για ρύθμιση της διαδικασίας αποστολής, έχοντας το δικαίωμα να επιλέξει κάποιο διαφορετικό προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Στην περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να κάνει αλλαγή για δεύτερη συνεχόμενη φορά θα επιβαρυνθεί εξ' ολοκλήρου με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής.

Κύπρος & Εξωτερικό

Η κάθε αλλαγή χρεώνεται με τα έξοδα αποστολής που το κόστος τους θα πρέπει να ελεγχθεί και ο πελάτης θα ενημερωθεί για αυτό πριν προχωρήσει στην επιστροφή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει με την εταιρία courier που θα υποδειχθεί από εμας.

 Επιστροφή Χρημάτων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς και επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει όμως πριν

Να έχουμε ενημερωθεί τηλεφωνικά (2843023858) ή μέσω email info@avantageshoes.gr  από τον πελάτη εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας. Επίσης μετά την τηλεφωνική ή έγγραφη ενημέρωση, θα πρέπει ο πελάτης να προχωρήσει σε αποστολή του προϊόντος εντός 3 ημερών το αργότερο.

β. Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία χωρίς την παραμικρή αλλοίωση της (κουτί, νάιλον προστατευτικά σακουλάκια, χαρτί προστασίας)

γ. Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (ακριβώς όπως ήταν την στιγμή που παραδόθηκε στον πελάτη)

δ. Το προϊόν συνοδεύεται από τα παραστατικά που είχαν κοπεί για λογαριασμό του πελάτη (απόδειξη - τιμολόγιο).

Εάν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις θα γίνεται επιστροφή χρημάτων, αφαιρώντας όποια έξοδα αποστολής – αντικαταβολής και πιθανής αντικατάστασης έχουν προκύψει έως εκείνη την στιγμή, όταν αυτά αποτελούν δική μας παροχή προς τον πελάτη που κάνει την αγορά του μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας και για τα οποια θα ενημερωθεί αναλυτικά. Εφόσον η πληρωμή έχει γίνει ηλεκτρονικά, τότε εκτός από τα έξοδα μεταφοράς θα αφαιρείτε από την επιστροφή των χρημάτων και το ποσό που έχει παρακρατηθεί από την εκάστοτε υπηρεσία ( τραπεζική μεταφορά, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, PayPal ). Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό παρακράτησης μόλις μας γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών!

Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην επιστροφή χρημάτων, αν δεν λάβουμε τα προιόντα, στο παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Λανθασμένη αποστολή

Αν τυχόν ο πελάτης παρέλαβε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής του, θα πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικά ή με email το κατάστημα εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Θα σας δοθούν οδηγίες για την επιστροφή και αντικατάστασή του, στην οποία δεν θα έχετε καμοία επιβάρυνση.

Προσφορές και εκπτώσεις

Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, ή στην περίπτωση αγοράς είδους σε "Προσφορά", το οποίο είδος βρίσκεται στο πεδίο "Προσφορες" στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.avantageshoes.gr, αλλαγές δεν γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν είναι σε έκπτωση ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του 50%.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα του avantageshoes.gr, πραγματοποιούνται μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών (SSL).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Βλέπε ''Τρόποι Πληρωμής''.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Βλέπε ''Τρόποι Αποστολής''

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία δεν εγγυάται προϊόντα που δεν κατασκευάζει η ίδια και γενικότερα προϊόντα των οποίων είναι μόνο μεταπωλητής. Για τα προϊόντα αυτά, οι πελάτες, παραλαμβάνουν εγγυήσεις απευθείας από τους προμηθευτές/κατασκευαστές τους ενώ η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητά τους. Η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση καταλληλότητας για τα προϊόντα που προσφέρει για ορισμένο σκοπό. Η ευθύνη για το προϊόν που επιλέγεται για ορισμένο σκοπό βαρύνει εξολοκλήρου τον πελάτη.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης, θεωρείται η Σητεία Κρήτης όπου και βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο καταναλωτής (χρήστης), λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας. Τα προϊόντα παραδίδονται στην εταιρεία courier εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Τυχόν διορθώσεις στην παραγγελία μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός τριών (3) ωρών από την υποβολή αυτής. Εάν τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο χρήστης δεν παραδοθούν από υπαιτιότητα της Εταιρείας, εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας, ο χρήστης, δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι εκείνη με την οποία πραγματοποίησε την παραγγελία ο αγοραστής. Η συγκεκριμένη τιμή ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στην ιστοσελίδα avantageshoes.gr. Μεταγενέστερη ανατιμολόγηση δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς παραγγελίες. Σε περίπτωση έγκυρης διόρθωσης της παραγγελίας από πλευράς του χρήστη, δεσμευτική τιμή είναι εκείνη που ισχύει κατά τον χρόνο διόρθωσης και όχι της αρχικής υποβολής της παραγγελίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Για τα δικαιώματα καταγγελίας και υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας περί καταναλωτή. Ο χρήστης έχει διακιώμα 14 ημερών για την επιστροφή των προιόντων για οποιοδήποτε λόγο και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση καταγγελίας και/ή υπαναχώρησης από την πώληση, θα πρέπει ο χρήστης να ενημερώσει εγγράφως την ηλεκτρονική διεύθυνση info@avantageshoes.gr και τηλεφωνικά στο 2843023858 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή των συνεργατών της ή οφείλονται σε ανώτερη βία και θα δικαιούται παράτασης του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιες περιπτώσεις είναι: απεργίες, πλημμύρες, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες ή κάθε κατάσταση η οποία δεν εξαρτάται από την Εταιρεία, όπως προβλήματα και καθυστερήσεις των ίδιων των προμηθευτών στις παραδόσεις των προϊόντων τους.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Νομού Λασιθίου. Ειδικώς για διάφορες καθ' ύλη υπαγόμενες (λόγω ποσού) στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, αποκλειστική αρμοδιότητα, θα έχει το Ειρηνοδικείο Σητείας.

© 2024 Avantage | All Rights Reserved.

Κατασκευή Iστοσελίδων HellasSites