Πολιτική Ασφαλείας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του avantageshoes.gr σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2742/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση του Αρχείου της στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όσα Δεδομένα των χρηστών καταχωρούνται στο Αρχείο του avantageshoes.gr είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα Υποκείμενα κατά την εγγραφή τους. Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) και η χρήση τους για την αποστολή όσων από τα προϊόντα, τα Υποκείμενα παραγγέλνουν στις διευθύνσεις που δηλώνουν. Η συναίνεση του χρήστη στους Όρους Χρήσης του avantageshoes.gr παρέχει ταυτόχρονα και τη ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου για την επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του. Οι χρήστες (Υποκείμενα των Δεδομένων) έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, διορθώσουν, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα Δεδομένα που έχουν δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα στιγμή, απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@avantageshoes.gr. Στην ίδια διεύθυνση οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με τον νόμο. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ? οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και/ή κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του avantageshoes.gr σε κανέναν τρίτο φορέα. Το avantageshoes.gr μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά και/ή φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: Έχει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το avantageshoes.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα στοιχεία που οι χρήστες του avantageshoes.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το avantageshoes.gr ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ακόμη η Εταιρεία, δεσμεύεται να μη χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Δικαιούται, ωστόσο, να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με τη λειτουργία ή τις υπηρεσίες του avantageshoes.gr εκτός εάν οι χρήστες αντιτεθούν ρητώς σε αυτό, απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@avantageshoes.gr.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ολες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών ''Alpha e-Commerce'' της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Το avantageshoes.gr, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) από ένα εξυπηρετητή δικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημα των χρηστών και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ? οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies, καθιστούν την πλοήγηση των χρηστών στο διαδίκτυο, ευκολότερη αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις τους. Είναι δυνατό οι χρήστες να ρυθμίζουν τον διακομιστή (browser), κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να προειδοποιούνται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του avantageshoes.gr είτε να απαγορεύουν τη χρήση cookie. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν τη χρήση cookie για την αναγνώρισή τους, δε θα μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το avantageshoes.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Η Εταιρεία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ούτε εγγυάται για όσα προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρονται εκεί. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσης βλάβη τυχόν υποστεί ο χρήστης που τυχόν ακολουθήσει αυτούς τους συνδέσμους.

© 2024 Avantage | All Rights Reserved.

Κατασκευή Iστοσελίδων HellasSites